Şenkaya çevresinde yapılan Ermeni mezalimi ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörü Baş Danışmanı Avukat Mehmet Beyden mezalimi yaşayan büyük annesinden dinlediklerini aktarıyorum: Mezalimi bizzat yaşayan ve öldürülen Mehmet Beyin eşi Menekşe Hatun’un anlattığına göre: Mehmet Satılmış Beyin Büyük dedesi Çil Ahmet’in oğulları Aslan ve Mehmet ( Sayıştay Başkanı Sayın Doç. Recayi Akyel’in ana tarafından dedesi) 1914 yılından önce Göllet (Kömürlü) köyüne 30 sene muhtarlık yapmışlar.1914-1915 yılları; ilkbahar mevsimi, Nisan veya Mayıs ayı .Ermeni Hıncak ve Taşnak çeteleri, kağnı arabaları ile kaçan (kaçakaçlık) bütün Olur -Şenkaya – Oltu üst, yani bizim tarafta kalan bütün köyleri (Göllet, Tecirek, Soğmun, Pertuvan, Hanımkom, Kahmus, Zuvart, Kevenk,İznos, Kosor, Deliklitaş, Berdik Suzuz, Balkaya vb) Penek Çayının Berdik’ten Göllet’e giden yol ayrımı ile kesiştiği düzlüğe toplamışlar.

Adultwap cuat-12

1917 yılında Rusya’da Bolşevik ihtilalı üzerine işgalci Rus birlikleri bölgeyi Ermenilere bırakarak yöreyi terk ettiler.

Kazım Karabekir Paşa komutasındaki Birinci Kafkas Türk Kolordusuna bağlı birliklerin katılımı ile Ermeni çetelerini temizleyerek 7 Nisan 1918 tarihinde Şenkaya’yı kurtardılar.

, is a Free chat room based community typically made for smartphones and tablets, such as Android, i Phone, i Pad, etc... you get to meet and interact with people from all over the world.

Some things you can do are, chat in groups using chat rooms, create your own free chat rooms, share your precious photos, make friends, build your friends list, message people with wap chat messenger PM, chat with smileys and so much more. strives to give users the best user experience possible, so we therefore keep active, and in touch with the mobile chat community!

You’ll find yourself looking much deeper into the finances of the company, leadership team, industry trends, and more.

Then, when you do make an investment you’ll find yourself regularly checking in to make sure the company continues to be in good shape.

In fact, what if you evaluated a company as if you were buying the whole thing?

This is the mindset investors like Warren Buffet have, not because he’s got billions of dollars at his fingertips, but because he recognizes this is the mindset investors should have in order to find quality companies.

This is how you’ll find companies with the potential to yield long term profits, which is Buffett’s main focus.