Jedan od zaključaka tribine bio je da se poslednjih godina u Beogradu dosta radi na sprečavanju nasilja u porodici, ali žrtve još uvek nisu spremne da prijave nasilje iz straha, stida ili predrasuda.Prema podacima Centra za socijalni rad na Voždovcu, samo u prvih devet meseci ove godine evidentirane su 193 prijave nasilja u porodici, od kojih je 134 Centar primio tokom radnog vremena, dok je 59 prijava upućeno mobilnom timu koji dežura nakon radnog vremena.Prema podacima Viktimološkog društva Srbije (VDS), svaka treća žena u Srbiji je žrtva fizičkog nasilja u porodici, dok je svaka druga žrtva psihičkog nasilja, a svaka četvrta je bar jednom u životu bila izložena fizičkom nasilju u porodici.

incesti vds-33incesti vds-66

I ovde su najčešće žrtve žene i deca, ali i roditelji.

Prošle nedelje u prostorijama Opštine Voždovac održana je tribina "Nasilje nad ženama – Žrtva sam, šta mogu da uradim".

Ipak, majka, inače rumunska državljanka, koja u bližoj okolini nije imala nikoga ko bi je podržao, bez razmišljanja je prijavila slučaj: "Odvela sam dete kod lekara na pregled.

Umirala sam od straha šta će biti kad dođemo kući, ali svedočenje je ispalo dobro, uhapsili su ga pre nego što smo se vratile od lekara." Reakcija javnosti na slučajeve seksualnog zlostavljanja dece najčešće se kreće po šablonu: šok, zgražavanje, osuda majke koja nije primetila da se nešto dešava.

Prema Izveštaju Incest-trauma centra, svi podaci zasnovani su na prijavljenim slučajevima, koji predstavljaju samo vrh ledenog brega, pa je realna situacija verovatno mnogo dramatičnija.

A vrh ledenog brega izgleda ovako: prosečno trajanje zlostavljanja je pet godina i deset meseci.

godine "Pokušao sam da ga pitam šta radi, ali odmah bi me napao i pretio. Kad je porasla, sumnjao sam, pitao sam je, ali ona nije htela da priča.

Samo ja znam koliko puta sam hteo da ga prijavim, ali nisam smeo jer sam se bojao da će ona iz straha od njega da kaže da to nije istina.

Opšte je poznato da u svakoj zgradi ili ulici u Srbiji postoje bar jedna vrata iza kojih se čuju jauci i vika, kao što je opštepoznato da većina onih koji jauke slušaju smatra da to nije njihov problem.