Balangkas ng pagdating ni Magellan sa Pilipinas Dumaong sila sa pulo ng Homonhon na natatagpuan sa ... Natapos ang pamumuno ng Espanya sa Pilipinas bilang resulta ng nakisangkot ang Estados Unidos sa Cuba, ... v=v IK9IISkncc Makasaysayang araw po, it’s Xiaotime!Kaya lumipat sa karibal na kaharian ng Espanya kung saan nakumbinsi nga niya ang hari nitong si Carlos na bilog nga ang mundo.

pagdating ni magellan sa homonhon-64

Masusuri ang epekto ng pagdating ni Magellan sa buhay ng mga katutubo. Sa kabila ng pagkamatay ni Magellan sa Pilipinas noong 1521, ...

Read more Balangkas ng pagdating ni magellan sa pilipinas 1.

On the right hand side is a stamp displaying the navigation equipment around 1500: a compass for steady course keeping, a cross-staff for astronomical observations to determine the geographical altitude, a compass to work on the sea maps, a nocturnal to determine time via the polar star and an hour glass. also known as the south east asia treaty organization (seato). nang mapag-alaman ito ni magellan, ipinasya niya na tumuloy dito para kumuha ng mga pangangailangan sa paglalakbay.

such an hour glass was typically the only clock on board. it was not usable for navigation, because people would forget to turn it over, or the sand inside became wet and "clumped"the left we can see an astrolabe which was used to measure the altitude of sun or star to calculate the latitude, magellan had one too.. at nagingposiblekay magellan nasupilinangpaghihimagsik.nagingmalupitangparusangipinatawni magellan. angmgakapitanng "victoria" at "concepción", sila luis de mendoza at gaspare de quesada, ay binitay. 1981 (ferdinand marcos re-elected to a third term) finance minister cesar virata is elected prime minister by the batasang pambansa benigno aquino. manuel roxas elected president united states grants independence to the philippines president roxas dies. sa tulong pa rin ni raha kolambu at ng aliping si enrique, nagtagumpay si magellan na maging kaibigan ang pinuno ng cebu na si raha humabon.

the waterway is the most important natural passage between the pacific and the atlantic oceans, but it is considered a difficult route to navigate because of the unpredictable winds and currents and the narrowness of the passage.. 10 february treaty of paris implicitly returns manila to spain. dawsonne drake became the first british governor-general of the philippines until 1764. 1767 instructing the king's order to expel jesuits. ang asawa ni raha humabon ay binigyan ni magellan ng estatwa ng niño jesus at nagtirik sila ng krus sa lugar kung saan naganap ang binyagan.

Angfleet ni magellan ay mayroong 5 barko:"trinidad", 120 tonelada, 55 katao, (ferdinand magellan, kapitan) “san antonio", 130 tonelada, 60 katao, (juan de cartagena, kapitan)"concepción", 90 tonelada, 45 katao, (gaspar de quesada, kapitan)"victoria", 90 tonelada, 42 katao, (luis de mendoza, kapitan)"santiago", 60 tonelada, 32 katao, (giovanni serrano, kapitan) angkabuuangbilangngcrew ay 234 katao; kabilangang 4 naafrikano at asyanongtagasalin.. 6 october junior legislator of the audiencia simón de anda y salazar established provisional government of the philippines in bacolor. 1771 moro pirates traveled all over the country and raids many fishing villages in manila bay. and the proposed province not meeting the land area r equirement (as per the local government code of 1983) of 3. sa pagiging basalyo ng hari ng espanya, inaasahang magbibigay ng buwis ang mga katutubo.

Tinawag itong discovery of the Philippines by Magellan.

Ngunit paano niya ito na-discover e mayroon nang tao dito at libong taon nang nakikipagkalakalan maging ang Tsina sa atin?

Nais itama ito sa pagsasabing re-discovery of the Philippines. Hindi naman lumubog ang Piipinas at lumitaw ulit para muling matuklasan.