The study explored their language profile, with a focus on their Chinese language use and attitude towards it, their perception towards the Hong Kong education system, and the learning support they received.

Although the participants reported a low level of Chinese language use beyond school, the study found that they perceived that the education system in Hong Kong had a fairly positive on them at a personal level.

Part of this sense-making involves examination of the role that Tom’s Filipino heritage plays (in the overwhelmingly white context of Norfolk, Tom proudly asserted that he was ‘the only Asian in the school’). Ang mga miyembro ng Thugz ay may sariling simbolo, mga senyas, ritwal at wika.

I also consider his interest in basketball and his strong London accent. Samantala ang salitang gang na nagmula sa lumang Norse gangr, ganga na nangangahulugang ‘daan, paglakbay o paglakad ay ginamit nang pagpapangalan sa mga grupo ng kabataan nang halos kasing-aga ng ika-14 na siglo.

Yet, when applied in Filipino context, peculiarities were found.

Specifically, correlation result indicates that the religiosity and spirituality among Filipinos are strongly associated.

Ngunit sa pagpasok lamang ng dekada 80 naagaw ang pansin ng midya at pulitiko ng mga karahasan at suliraning dulot ng gang.

Pagdating ng ika-19 at ika-20 siglo naging suliranin na ng bawat pangunahing siyudad sa mundo ang problemang dulot ng gang.

I explore the different strategies that allowed Tom to maintain a straight masculine identity despite his articulations being overwhelmingly against the ‘norm’. M, Shane S, Van Schlakwyk (1991) : The salt and electricity of the future : Perspective of South African youth. Hindi na isang makabagong konsepto ang penomenon ng gang.

I discuss how the ‘rules’ of gender-appropriate taste seem to apply differently in the case of Tom and attempt to make sense of why this is. Sa kasaysayan ng India, lumitaw ng halos kasing-aga ng 1200 AD ang salitang thug na tumutukoy sa grupo ng mga kriminal (Thugz) na sumasalanta sa mga pangunahing siyudad ng nasabing bansa.

Subalit nakatuon ang mga isinagawang pag-aaral na ito sa ugat at pinagmulan ng penomenon ng ‘gang’ bilang isang suliraning panlipunan at paglaganap nito partikular na sa mga kabataan.