Dhaka became known as the City of Mosques in Bengal.

Modern Dhaka developed from the late 19th century under the British Raj.

Dhaka's highly popular cuisine features distinctive biryanis, kebabs and bakarkhanis as a legacy of its rule by the Mughals and the Nawabs of Dhaka. Once dhak trees were very common in the area and the name may have originated from it.

Populacja Dhaki sięga niemal 7 mln, a w połączeniu z przylegającym obszarem metropolitalnym około 12 mln osób w 2008 roku. Ponadto wzrost populacji jest związany z poszerzeniem granic administracyjnych, co w latach 90. Udział populacji Dhaki potrafiącej czytać i pisać wzrastał w szybkim tempie w ostatnich latach.

Miasto odnotowuje wzrost w tempie 4,2% rocznie co jest jednym z najwyższych wśród azjatyckich miast. W roku 2001 wynosił on 62,3%, podczas gdy w 2010 było to już 72,7% co jest wynikiem znacznie wyższym od krajowego, który wynosi 56,5%.

Between 19, it was the capital of British Eastern Bengal and Assam.

In 1947, after the Partition of British India, it became the administrative capital of the eastern wing of Pakistan.

It was a cosmopolitan commercial centre and the hub of the worldwide muslin and silk trade.

The city's name was Jahangir Nagar (City of Jahangir) in the 17th century.

Its name was romanised as Dacca until the current spelling was adopted in 1983.

Dhaka is the economic, cultural and political centre of Bangladesh.

It was declared as the legislative capital of Pakistan in 1962.

In 1971, it became the capital of an independent Bangladesh.

Some references also say that it was derived from a Prakrit dialect called Dhaka Bhasa; or Dhakka, used in the Rajtarangini for a watch-station; or it is the same as Davaka, mentioned in the Allahabad pillar inscription of Samudragupta as an eastern frontier kingdom.